Η υπηρεσία www.translate.idx.gr λειτουργεί στα ακόλουθα γλωσσικά ζεύγη:

Αγγλικά προς/από Ελληνικά
Αγγλικά προς/από Γαλλικά
Αγγλικά προς/από Γερμανικά
Αγγλικά προς/από Ισπανικά
Αγγλικά προς/από Ιταλικά
Αγγλικά προς/από Πορτογαλικά
Γαλλικά προς/από Ελληνικά
Γαλλικά προς/από Γερμανικά
Γαλλικά προς/από Ισπανικά
Γαλλικά προς/από Ολλανδικά

Λύση 1
Eισαγωγή κειμένου για επεξεργασία και μετάφραση:
Η Λύση αυτή σας δίνει την δυνατότητα να μεταφράσετε κάποιο κείμενο

Στο πεδίο εισαγωγής κειμένου, γράφετε το κείμενο που θέλετε. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε κάποιο κείμενο από άλλη πηγή και να το επικολλήσετε (copy & paste) στο πεδίο εισαγωγής κειμένου. Επιλέξτε το επιθυμητό γλωσσικό ζεύγος. Πατήστε το κουμπί «Επεξεργασία» για να δείτε το αποτέλεσμα. Το μέγεθος των κειμένων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 4ΚΒ (περίπου 1000 χαρακτήρες), ενώ το μέγεθος των ιστοσελίδων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 64ΚΒ. Αν έχετε εισάγει κάποιο κείμενο που υπερβαίνει αυτό το όριο, η υπηρεσία Systran Plus θα το επεξεργαστεί μόνο μέχρι εκεί που φτάνει το όριο ξεκινώντας από την αρχή του κειμένου.

 

Λύση 2
Εισαγωγή ιστοσελίδας για επεξεργασία και μετάφραση:
Η Λύση αυτή σας δίνει την δυνατότητα να δείτε μεταφρασμένη κάποια ιστοσελίδα (web site)

Στο πεδίο εισαγωγής κειμένου, γράφετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας προς επεξεργασία.
Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε την διεύθυνση από άλλη πηγή και να την επικολλήσετε (copy & paste) στο πεδίο εισαγωγής. Επιλέξτε το επιθυμητό γλωσσικό ζεύγος. Πατήστε το κουμπί «Επεξεργασία» για να δείτε το αποτέλεσμα.
Η διεύθυνση της ιστοσελίδας πρέπει να είναι γραμμένη με την μορφή http://www.web-site.com